GIỚI THIỆU VỀ GIỐNG VỊT STAR 53

Giống vịt siêu thịt STAR 53: Thuộc bộ giống vịt siêu thịt của Cộng hòa Pháp, vịt có tỷ lệ thịt ức và cơ ức thuộc hàng cao nhất thế giới hiện nay. Giống vịt này được nhập theo chương trình giống gốc vật nuôi năm 2016 tại Trung tâm Nghiên cứu gia cầm Thụy Phương, nuôi giữ tại Trung tâm giống vật nuôi chất lượng cao - Học viện Nông nghiệp Việt Nam.


Vịt siêu thịt STAR 53 

Vịt bố mẹ (giai đoạn con dò, hậu bị): Tỷ lệ nuôi sống 96,0 - 97%. Khối lượng 24 tuần tuổi: Con trống: 4,2 - 4,3kg; con mái: 3,2 - 3,3kg. Giai đoạn sinh sản: Tuổi đẻ 5%: 167 - 172 ngày. Năng suất trứng/mái/48 tuần đẻ: 248 - 250 quả. Tiêu tốn thức ăn/10 trứng: 4,15kg. Tỷ lệ phôi 93 - 95%. Tỷ lệ nở/tổng trứng ấp 76,0 - 78,0%. Số vịt loại 1/mái 177- 179 con.

Vịt thương phẩm: Tuổi giết thịt 49 ngày. Tỷ lệ nuôi sống 97 - 98,0%. Khối lượng cơ thể 3,5 - 3,7kg. Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng 2,2 - 2,3kg. Tỷ lệ thân thịt 74 - 75,0%. Tỷ lệ thịt đùi 13 - 14%. Tỷ lệ cơ ngực 19 - 19,40%. Tỷ lệ thịt ức 24 - 25%.

TRUNG TÂM GIỐNG VẬT NUÔI CHẤT LƯỢNG CAO

 

Địa chỉ: Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
ĐT: 84.987432772, 0869827955

WEBSITE: https://hqabc.vnua.edu.vn  | Email: giongvnclc@vnua.edu.vn

buy Instagram likes Paykasa Paykwik Paykasa Paykasa Paykwik Paykwik
buy Instagram likes