HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM GIỐNG VẬT NUÔI CHẤT LƯỢNG CAO

Địa chỉ: Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố HàNội

Điện thoại: 0987432772 , E-mail: giongvnclc@vnua.edu.vn

Trung tâm Giống lợn chất lượng cao được thành lập theo quyết định số 1386/QĐ-NNH, ngày 30/8/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam) trên cơ sở thừa kế dự án do Bộ NN&PTNT đầu tư và Kết quả hợp tác Việt Bỉ. Sau một thời gian hoạt động có hiệu quả, được sự ủng hỗ, quan tâm của Bộ Nông nghiệp &PTNT, Đảng uỷ, Ban giám đốc Học viện, Bộ đã giao thêm nhiệm vụ nhập, nhân thuần và giữ một số đối tượng vật nuôi khác, không chỉ lợn Pietrain kháng stress, Duroc mà còn có các giống lợn và vật nuôi khác như Landrace, Yorshire, vịt Super SM3 và bò BBB, Brahman... Để phát huy thế mạnh hiện có, hiện thực hóa nhiệm vụ chiến lược của Học viện đóng góp tốt hơn nữa cho sự nghiệp phát triển chung của ngành Chăn nuôi nói riêng và ngành Nông nghiệp nói chung, đặc biệt là phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; phù hợp đối tượng vật nuôi hiện có, Đảng ủy, Hội đồng, Ban Giám đốc Học viện đã phê duyệt đề án đổi tên thành Trung tâm giống vật nuôi chất lượng cao theo quyết định số 3580/QĐ/HVN ngày 07/11/2016.

Với chức năng nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao khoa học, công nghệ về duy trì, khai thác, chọn tạo và phát triển giống vật nuôi chất lượng cao mang thương hiệu Học viện Nông nghiệp Việt Nam phục vụ sản xuất và phát triển cộng đồng. Nâng cao chất lượng đào tạo, rèn nghề và nghiên cứu và chuyển giao công nghệ Chăn nuôi.

Hiện Trung tâm đang nuôi giữ các giống vật nuôi thuần chủng sau: lợn (Piétrainkháng stress, Duroc, Landrace, Yorkshire), bò (BBB, Brahman), vịt Star 53, bồ câu dòng Titan và dòng Mimax), chim trĩ xanh, trĩ đỏ. Sản phẩm phục vụ sản xuất: con giống, tinh lợn, tinh bò.


TRUNG TÂM GIỐNG VẬT NUÔI CHẤT LƯỢNG CAO

 

Địa chỉ: Thị trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội
ĐT: 84.987432772, 0869827955

WEBSITE: https://hqabc.vnua.edu.vn  | Email: giongvnclc@vnua.edu.vn

buy Instagram likes Paykasa Paykwik Paykasa Paykasa Paykwik Paykwik
buy Instagram likes